گزارش عملکرد 9 ماهه اول سال 1396 مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان گنبدکاووس


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گنبدکاووس ،  محمدرضا ملکان ، رئیس مرکز از عملکرد 9 ماهه این مرکز در سال جاری خبر داد.

بنابراین گزارش ، ملکان در این خصوص  گفت : عملکرد این مرکز در 9 ماهه سال جاری ، در کلیه حوزه های آموزشی اعم از کارگاههای ثابت ، جوار دانشگاه و تفاهم نامه های ملی و استانی ، آسیب های اجتماعی و ...... معادل 376542 نفر ساعت معادل 2956 نفر دوره می باشد.

وی افزود : این آموزش ها در قالب 225 دوره و 105 حرفه آموزشی شهرستان گنبدکاووس اجرا گردیده است.

ملکان گفت: این مرکز در حوزه ثابت شهری 1212 نفر دوره معادل 243018 نفر ساعت ، درحوزه روستایی 202 نفر دوره معادل 24643 نفر ساعت ، درحوزه پادگان 163 نفر دوره معادل 9897 نفرساعت ، درحوزه زندان 601 نفردوره معادل 24196 نفرساعت ، درحوزه سکونت گاه غیر رسمی (حاشیه نشینی شهرها ) 39نفردوره معادل12645نفر ساعت ، در حوزه عشایری 61 نفردوره معادل 6069 نفر ساعت ، در حوزه جوار دانشگاهی 373 نفر دوره معادل 28589 نفر ساعت ، در حوزه صنایع – اصناف 139نفردوره معادل 5353نفر ساعت ، درحوزه صنایع – ضمن کار10نفر دوره معادل600 نفرساعت ، در حوزه مراکز درمانی تحت پوشش بهزیستی 94 نفردوره معادل 5615 نفرساعت و در حوزه کارآموزی در محیط کار واقعی49 معادل 15913نفرساعت عملکرد آموزشی در بخش دولتی داشته است .

وی  تصریح کرد : در بخش آموزشگاه آزاد ، با وجود 42 آموزشگاه آزاد فعال در سطح شهرستان ، عملکرد مرکز در 9 ماهه سال جاری 1951 نفر دوره معادل 382500 نفر ساعت می باشد که از این تعداد 1266 نفر دوره معادل 284765 نفر ساعت به زنان و 685 نفر دوره معادل 89212 نفر ساعت به مردان اختصاص دارد.

 


 
تعداد بازدید کل :‌169
چهارشنبه 2 اسفند سال 1396
مصادف با 1439/06/05 هجری قمری
مصادف با 2018/02/21 میلادی

: مناسبت امروز
-